Boo Folkets Hus
+

Unga leder unga

17 juli kl. 18:55

Unga leder unga

– ungt ledarskap på ett kreativt sätt

Unga leder unga är en ledarskapsutbildning av unga för unga där vi genom kreativitet, diskussion och visuell kommunikation gestaltar, skapar, ifrågasätter, utforskar och upptäcker vad det innebär att leda sig själv och andra.

Det hela startade som ett projekt januari 2012 på initiativ av kulturskolan Nacka Dans & Teater, en del av Boo Folkets Hus, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Folkets Hus och Parkers riksorganisation. Vi har sedan dess hållit utbildningar för unga på flertalet platser i Sverige, bland annat i Gävle, Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för ungdomsverksamheter runt om i landet.

Vår vision
Vår vision är att skapa en plattform för unga där de kan utveckla ett positivt ledarskap. Vi vill motverka antidemokratiskt agerande som diskriminering av kön, klass, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning samt funktionsnedsättning. Denna vision är grundidén till Unga leder unga. Vi menar att ett lärande som inkluderar breddar möjligheterna till både intryck, uttryck och avtryck. Vi använder oss av mångspråkighet i form av talspråk, kroppsspråk, bildspråk, tonspråk med flera, där fler av våra sinnen engageras samtidigt i lärandet. Därför tar vi det som ligger oss närmast hjärtat – konsten och de estetiska uttrycken – för att med hjälp av kroppen och våra sinnen utveckla ett breddat och upplevelsebaserat lärande där vi dansar, dramar, fotar, filmar och skapar!

Vår ledarskapsmodell
Unga leder ungas ledarskapsutbildning bygger på upplevelsebaserat lärande och demokratiska värderingar samt metoderna coachande ledarskap och estetiska lärprocesser.

Utbildningen är utvecklad i tre steg som alla bygger på varandra. De är en självgenererande modell som bidrar med långsiktighet i arbetet med ungas ledarskap. Att dela erfarenheter och tankar med varandra mellan de olika stegen ger oss en social mötesplats, en plats för att skapa deltagande och inflytande.

 Ledarskapsmodell ULU

Steg 1 – Introduktion i ledarskap
Utbildning i ledarskap, kommunikation och värdegrund samt avslutande seminarium. Inga förkunskaper krävs.

Steg 2 – Ungdomsledarutbildning och praktik
En vidareutbildning för att bli ungdomsledare i Unga leder ungas metodik. Praktiken innebär att under handledning leda en grupp ungdomar på Steg 1. Förkunskaper som krävs är genomförd utbildning i Steg 1 eller tidigare erfarenhet av praktiskt ledarskap.

Steg 3 – Ledarutbildning och praktik
En fördjupningsutbildning för att bli ledare i Unga leder ungas metodik med fokus på avancerade praktiska och teoretiska verktyg i ledarskap och lärande. Praktiken innebär att under handledning leda en grupp ungdomar genom utbildningens Steg 2. Förkunskaper som krävs är genomförd utbildning i Steg 1 och 2 eller tidigare erfarenhet av praktiskt och teoretiskt ledarskap på avancerad nivå.

Kontakta oss om du vill veta mer samt för bokning av utbildning till er verksamhet:

ungalederunga@boofolketshus.se