Boo Folkets Hus

Om Boo Folkets Hus

Boo Folkets Hus – policydokument

Alla individers lika värde och rättigheter

Boo Folkets Hus (BFH) är en mötesplats för alla, oavsett religion, politisk åsikt, ålder, kön, hudfärg och sexuell identitet. Alla gäster ska behandlas med respekt och bli lyssnade till. Ett öppet, demokratiskt förhållningssätt är grunden för vår verksamhet.

Vår roll i lokalsamhället är att se olika människors behov och försöka möta dessa med meningsfull och bra verksamhet. Vi vill på så sätt vara ”en motor” i det lokala utvecklingsarbetet. Vår ledstjärna är att våra gäster, deltagare och besökare ska vara maximalt delaktiga i verksamheten.

Vi tolererar inte kränkande eller diskriminerande uttryck mot någon individ eller grupp. Vi förbehåller oss rätten att neka tillträde till vårt hus för den/de som inte lever upp till denna princip.

BFH arbetar för jämställdhet mellan människor på alla nivåer och i alla sammanhang. Därför tolererar vi inte heller kränkande särbehandling och/eller diskriminerande språk.

Droger och alkohol

Boo Folkets Hus vill främja en trygg uppväxt och rätt till en drogfri fritidsmiljö för barn och ungdomar upp till 18 år. Vi tror på värdet av att samarbeta med alla goda krafter som arbetar med barn och ungdomar. Detta ska vara vägledande för ledare och personal i BFH. Föreningens drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer.

BFH tillämpar total drogfrihet, undantaget festvåningsarrangemang med utskänkningstillstånd. Det är värdefullt att det också finns lokaler där människor kan samlas och umgås både till vardag och fest, med eller utan alkohol.

Boo Folkets Hus alkoholpolicy förenar följande utgångspunkter.

  1. Unga under 18 år får inte dricka alkohol, myndiga från 18 år får dricka alkohol.
  2. Skadlig konsumtionen av alkohol ska begränsas och alkoholskador ska förebyggas.
  3. Föräldrar informeras när en ungdom påträffas berusad eller med alkohol, samt när en ungdom misstänks vara på väg mot, eller ha ett alkoholmissbruk.
  4. All alkoholservering sköts av föreningens personal enligt gällande serveringstillstånd.

Ladda gärna ner vårt policydokument.


Byggandet av nya Boo Folkets Hus


Arkiv