Boo Folkets Hus
+

Growing Rights

17 juli kl. 18:54

AGrowingRights

Med Growing Rights har vi utvecklat en metod som utgår från de estetiska lärprocessernas förmåga att med utgångspunkt i barnets egna upplevelser och känslor gestalta och formulera förståelse för vad konventionens artiklar innebär i praktiken.

Bakgrund

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989

Enligt artikel nr 42 i Barnkonventionen åläggs det konventionsstaterna att aktivt sprida kunskap om bestämmelser i konventionen bland barn och vuxna.

Fortfarande är kännedomen och kunskapen om konventionen låg bland både barn och vuxna i Sverige. Endast 20% av barnen känner till den.
(enligt FN:s Barnkommitté 2009)

Ett sätt att göra konventionens artiklar mer lättillgängliga är att skapa redskap för att låta barnen själva gestalta och uttrycka dem med utgångspunkt från den egna kroppen och sinnena.

Growing Rights är en metod för att förstå Barnkonventionen genom estetiska lärprocesser!
Med stöd av Arvsfonden har Boo Folkets Hus inom ramen för sin kulturskola Nacka Dans & Teater utvecklat ett arbetssätt där barnen genom att dansa, dramatisera och göra bilder skapar ökad medvetenhet och förståelse för det upplevda.
Tillsammans med dans-, bild- och dramapedagoger, som i projektet utbildats till GR-pedagoger, får barnen koppla övningarna till artiklarna i Barnkonventionen genom samtal och reflektioner.
I ett avslutande moment visar de upp en liten föreställning och utställning om vad de lärt sig.

Boka Growing Rights!

Skapande skola
Våra GR-pedagoger kommer till er skola och arbetar tillsammans med barnen.

För ungdomar
Våra unga GR-ledare kommer till er fritidsgård och arbetar tillsammans med ungdomarna.

Fortbildning
Komplettera med en utbildning i GR-metoden för att kunna jobba vidare i er verksamhet.

Kontakt: Bitte Fossbo 08 747 72 09  bitte@nackadansoteater.se