Boo Folkets Hus
+

Barnens träd

14 januari kl. 14:54

Boo Folkets Hus är det första Folkets Hus som invigt ett Barnens träd tillsammans med Jonas Paulman, initiativtagare till den ideella föreningen Barnens Träd. Malmö Folkets Park och några fler Folkparker har gjort samma sak. Barnens Träd har idag också lokala samarbeten med bl a ABF, Hyresgäströrelsen, Scandic och Erikshjälpen.
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en värdig barndom. Alla barn skall få känna trygghet, ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv.

Jonas Paulman är en av det dryga tusentalet personer som staten bad om ursäkt 2011 i Stockholms Stadshus, i samband med “vanvårdsutredningen” om missförhållanden i barnavården. Han växte upp under svåra förhållanden och i de allra tuffaste stunderna sökte han sig till skogen och träden.
De stod alltid stadigt där när allt annat i mitt liv kändes ostadigt, när jag inte kunde lita på vuxna i min omgivning eller då det återigen blev någon förändring, säger Jonas Paulman. Jag bestämde mig för att inga barn någonsin ska behöva ha det som jag hade haft det. Jag ville jobba för att stärka barns rättigheter.”

– Detta vill vi i Boo Folkets Hus stödja på ett praktiskt och konkret sätt, och vi önskar naturligtvis att fler inom Folkets Hus och Parker (FHP) ska följa vårt exempel. Vi invigde vårt “Barnens Träd” den 15/12 2018 – det 250:e trädet i Sverige. Till våren kommer vi bl a att bjuda in förskolegrupper till sagostunder med fika under trädet. Vi kan då också passa på att prata om barns rättigheter! Jag tror att det skulle kunna stärka både FHP och barnens rättigheter om vi är fler FHP-föreningar som samarbetar med Barnens Träd!, säger Johan Rådmark, verksamhetschef i Boo Folkets Hus.