Boo Folkets Hus

Godkänt bygglov

Äntligen!

Onsdagen den 17 mars beslutad kommunens Miljö- och stadsbyggnadsnämnd att bevilja vår bygglovsansökan om att få bygga upp ett nytt Folkets Hus! Jag vill rikta ett STORT TACK till alla inblandade! Bygglovshandläggare och politiker har ansträngt sig hårt för att denna process har gått så snabbt som den gjort.

Det var dock inte ”plätt-lätt”, då en ny plan- och bygglag och gällande detaljplan (från 1968) helt enkelt inte medgav att vi bara kunde bygga upp det Folkets Hus som brann ner i höstas. Våra arkitekter har gjort ett fantastiskt arbete för att snabbt få fram förslaget till det nya huset som givetvis följer alla gällande regler! Det viktigaste nu är att vi kan få ett nytt Boo Folkets Hus som innehåller alla de funktioner och möjligheter som fanns i vårt gamla hus.

Men, nu återstår att finansiera vårt nya Folkan. Alla som någon gång behövt använda sin hemförsäkring vet att försäkringsbolag gör ”åldersavdrag”. Det gör att försäkringsersättningen inte på långa vägar kommer att täcka hela kostnaden för det nya huset. Vi arbetar därför hårt med att hitta ”kompletterande” finansiering.

Vi ska t ex försöka söka pengar från Allmänna Arvsfonden. Det kan förhoppningsvis ge några miljoner. Vi ska också försöka utnyttja vår möjlighet att söka ”investeringsstöd” fån Boverket. Den möjligheten har vi genom att ett Folkets Hus betraktas som en ”allmän samlingslokal”. Men det stödet förutsätter att kommunen beslutar om att medfinansiera med 30 % av det sökta beloppet. I vårt fall betyder det att Nacka kommun skulle behöva bidra med ca 2.4 miljoner kr. Här har vi ännu inte fått besked från kommunen, men jag hoppas innerligt att det ska gå vägen!!! Jag kan lova att dessa skattemedel kommer att vara en väl placerad investering för medborgarna.

Vi håller nu på med slutförhandlingarna med vårt försäkringsbolag. Vi hoppas bli klara inom de närmaste veckorna. Parallellt med det diskuterar vi nu med tre byggföretag, alla från Nacka, om hur vi bäst ska gå till väga för att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt ska kunna starta återuppförandet av vårt kära Folkan.

I mina drömmar har vi en stor invigningsfest av nya Folkan i samband med Orminge Karneval 2022, dvs sista helgen i maj! Jag vill tro och hoppas på det…

Boo Folkets Hus har brunnit ner, men inte vårt engagemang för att bygga upp det på nytt. Jag tror att Folkan betyder mycket för Orminge, och Ormingeborna betyder väldigt mycket för Folkan.

Johan Rådmark – 2021-03-25


Läs även mer på nacka.se


Saxat från Nacka Värmdö Posten nedan

• ”Kulturladan” ska vara klar till karnevalen 2022

Boo Folkets hus har fått bygglov för att bygga upp ett nytt, lite större, hus på sin tomt i Orminge.
– Vi rejsar på som sjutton. Det finns ingen tid att vänta. Om ett år ska huset stå klart, säger verksamhetschefen Johan Rådmark.

En ritning av en ladugårdsliknande byggnad i mörkrött, med en takhöjd på fem meter på sina ställen, fick godkänt av politikerna på miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhetsutskotts senaste möte.

Återuppbyggnaden efter branden 15 oktober, då hela Folkan brann ner, kan därmed starta om några veckor.
– Vi har vår tomträtt att rätta oss efter, men jag tror att det nya huset blir lite större än det gamla. Men även om huset var helförsäkrat så får vi inte ut samma summa från försäkringsbolaget som det komma att kosta att bygga, förklarar Johan Rådmark.

Så Folkets hus kommer att ansöka om investeringsstöd hos Boverket, vilket kräver att Nacka kommun också lägger till en viss del. Och Johan Rådmark har också planer på att söka medel ur Allmänna arvsfonden.
– Vi har inte förhandlat klart med försäkringsbolaget, men vi kommer nog att få 20 miljoner för huset. Men jag tror att det kommer att kosta 35 miljoner att få upp ett nytt bra Folkets hus. Så vi behöver stöd från Boverket, arvsfonden och andra.

För att ha nära och bra relation till byggentreprenören har Folkets hus valt att gå ut med anbud till enbart Nackabaserade byggbolag, säger han och fortsätter:
– Det handlar om relationer och om förtroende. Vi är ett eget bolag och behöver inte gå ut alls med upphandlingen, men tror att det här är en bra idé för framtiden.

Då det var omöjligt att få bygga i två våningar har arkitekten byggt in vinden på huset, som ser ut som en ladugårdsbyggnad.
– Det blir fint med över fem meter i takhöjd i stora salen och i stora delar av huset. Jag kallar huset för ”Kulturladan”.

Förhoppningen och målet är att nya Folkan ska stå färdig och kunna invigas lagom till Ormingekarnevalen i maj 2022.

jalmar.carlson@nvp.se