Boo Folkets Hus

Angående förundersökningen

Reflektioner

Det är ju inte upp till mig att leka Kalle Blomqvist, men visst blir man lite förvånad över att se i förundersökningen vad som utretts och vad som inte har blivit gjort, utifrån vad jag tycker är självklarheter och har tipsat utredare om?

1. Inga förhör med möjliga gärningsmän trots namngivna troliga förövare.

2. Inget förhör med målsägare på Boo Folkets Hus.

3. Inget förhör med den lokale väktaren.

4. Ingen uppgift om tillhandahållande av ritningar från arkitekt för att stoppa brandspridning, men däremot 08:31 via ledningscentralen uppgifter från en privatperson som enligt egen utsago varit med och byggt 1995, som meddelar att stomme är försvagad av brand och att ”byggnaden kan rasa som ett korthus”.

5. Direkt felaktiga uppgifter kring fönster i förhör med första räddningstjänstbefäl på sida 4. På min egna bild ovan från när jag kom till platsen ser man att ALLA fönster på Verandan förutom Chillrummet till vänster o fritidsgårdsentré är sprängda redan kl 04:21.

6. Ingen redogörelse för spanings eller utredningsarbete för att sätta olika händelser i närtid i samband. T.ex. brand på Utövägen, brand på Edövägen, bangers mot fritdsledare och styrelse, stenkastning på den nu temporära fritidsgårdslokalen.

7. Ingen kontroll av möjliga gärningsmäns alibi eller kläder för spåra av t.ex. brandfarliga vätskor.

8. Inget inhämtande av bild eller videomaterial från BFH med vänner.

9. Ingen logg från räddningstjänsten från brandnatten.

10. Ingen tidslinje över observationer och händelser brandnatten, närtid.

Ovanstående är alltså enligt polisens bedömning inte åtgärder som bör inrymmas under denna förundersökning.

Albin Waerndt 2021-03-03