Boo Folkets Hus

Medlem

Stöd ditt lokala kulturhus. Bli andelsägare i Boo Folkets Hus! Ansök hos styrelsen info@boofolketshus.se.

Boo Folkets Hus har följande policy

Alla individers lika värde och rättigheter
Boo Folkets Hus (BFH) är en mötesplats för alla, oavsett religion, politisk åsikt, ålder, kön, hudfärg och sexuell identitet. Alla gäster ska behandlas med respekt och bli lyssnade till. Ett öppet, demokratiskt förhållningssätt är grunden för vår verksamhet.

Vår roll i lokalsamhället är att se olika människors behov och försöka möta dessa med meningsfull och bra verksamhet. Vi vill på så sätt vara ”en motor” i det lokala utvecklingsarbetet. Vår ledstjärna är att våra gäster, deltagare och besökare ska känna sig maximalt delaktiga i verksamheten.

BFH arbetar för jämställdhet mellan människor på alla nivåer och i alla sammanhang. Vi tolererar inte kränkande eller diskriminerande uttryck och/eller särbehandling mot någon individ eller grupp. Vi förbehåller oss rätten att neka tillträde till vårt hus för den/de som inte lever upp till dessa principer.

Droger och alkohol
Boo Folkets Hus vill främja en trygg uppväxt och rätt till en drogfri fritidsmiljö för barn och ungdomar upp till 18 år. Vi tror på värdet av att samarbeta med alla goda krafter som arbetar med barn och ungdomar. Detta ska vara vägledande för ledare och personal i BFH. Föreningens drogförebyggande arbete ska bedrivas hälsofrämjande och fokusera på friskfaktorer.

BFH tillämpar total drogfrihet, undantaget festvåningsarrangemang med utskänkningstillstånd. Det är värdefullt att det finns lokaler där människor kan samlas och umgås både till vardag och fest, med eller utan alkohol.

All alkoholservering sköts av föreningens personal enligt gällande serveringstillstånd.

Föräldrar informeras när en ungdom under 18 år påträffas påverkad eller med alkohol/droger, samt när en ungdom misstänks vara på väg mot, eller ha ett missbruk.