Boo Folkets Hus

Årsmöteshandlingar

Från det 38:e årsmötet i Boo Folkets Hus – onsdag 15 april 2020

Läs mer kallelsen här

Information om mötet finner du här

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk berättelse 2019

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Tilläggsinformation från styrelsen

GDPR: Rätt att veta, rätt att ändra, rätt att bli glömd

Som privatperson kan du begära ut uppgifter om vilka personuppgifter som Boo Folkets Hus sparar om dig. (Namn, adress, E-post och telefonnummer) Du kan ändra dessa uppgifter och du har rätt att få dem bortplockade om de är irrelevanta. Du kan även återkalla ditt samtycke och tillståndet för oss att spara dina kontaktuppgifter.

Har du några frågor kring detta så vänligen kontakta jessica.wilen@boofolketshus.se