Boo Folkets Hus
+

Trädet som superhjälte

En fotoutställning som inger hopp

Träd slår rot, slår ut och blir till liv och möjligheter. De kan leva i många långa år och ger mängder av vinster för både människa och klimat under sin livstid. Träd ger bördigare jord och större skördar, mer mat på bordet och större motståndskraft mot klimatförändringar.

Vi-skogen fyller 40 år

I samband med att det har gått 40 år sedan Vi-skogen planterade det första trädet har vi skapat en fotoutställning som visar vilken betydelse vårt arbete har. De miljontals träd vi har planterat i östra Afrika har lett till att hundratusentals människor har kunnat äta bättre. Träden har också bundit koldioxid, motverkat torka, ökat biologisk mångfald, hindrat jorderosion med mera.

Träd som förändrar liv

Vi lever i en tid full av kriser där det är lätt att hamna i hopplöshet och att tappa tron på en bättre morgondag. Med vår utställning vill vi förmedla att förändring är möjlig. Vi vill visa hur livsviktiga träden är och att metoden agroforestry, där träd odlas tillsammans med grödor, är en av nycklarna till att förändra världen.

 

Utställningen pågår mellan 17 oktober och 7 november.